Dołącz do ponad 72000 studentów na Akademii eTrapez

Zarejestruj darmowe konto i uzyskaj natychmiastowy dostęp do 20 Lekcji Video.

Poznaj podstawy matematyczne na studiach. Za darmo. We własnym domu.

Zarejestruj darmowe konto na Akademii

Pochodne

Pochodna z ciasta

Pochodne funkcji służą do badania „szybkości” zmian. Czyli tego, jak szybko, jak gwałtownie, coś się zmienia. Słowo „szybkość” można rozumieć bardzo szeroko – jako mechaniczną prędkość samochodu, skok kursów akcji na giełdzie,…

Umiejętność liczenia pochodnych to podstawowa umiejętność każdego człowieka chcącego nauczyć się matematyki na poziomie wyższym niż szkoła średnia. A także matematycznie wyjść poza XVII wiek. A także, rzecz jasna, zaliczyć cokolwiek matematycznego na studiach.

„Wykłady” z pochodnych

W moich dłuższych artykułach dotyczących pochodnych w bardzo prosty sposób wprowadzam to pojęcie.

  1. Pudełko do Kursu PochodnychKurs Pochodne i Badanie Przebiegu Zmienności Funkcji – mój Kurs Video, w którym powoli i na wielu przykładach pokazuję, jak liczyć i stosować pochodne
  2. Wprowadzenie do pochodnych, pochodna jako prędkość (Wykład 1)
  3. Pochodna jako tangens (Wykład 2)
  4. Pochodne jednostronne i nieskończone (Wykład 3)
  5. Badanie istnienia pochodnej w punkcie (Wykład 4)
  6. Wyprowadzanie wzorów na pochodne z definicji
  7. Twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej
  8. Wyprowadzanie własności pochodnych
  9. Wzór na pochodną funkcji złożonej

Paczka wszystkich Kursów eTrapez

139 zł

Zobacz więcej