Pochodne

Pochodna z ciasta

Pochodne funkcji służą do badania “szybkości” zmian. Czyli tego, jak szybko, jak gwałtownie, coś się zmienia. Słowo “szybkość” można rozumieć bardzo szeroko – jako mechaniczną prędkość samochodu, skok kursów akcji na giełdzie, itd.

Umiejętność liczenia pochodnych to podstawowa umiejętność każdego człowieka chcącego nauczyć się matematyki na poziomie wyższym niż szkoła średnia. A także matematycznie wyjść poza XVII wiek. A także, rzecz jasna, zaliczyć cokolwiek matematycznego na studiach.

“Wykłady” z pochodnych

W moich dłuższych artykułach dotyczących pochodnych w bardzo prosty sposób wprowadzam to pojęcie.

  1. Kurs Pochodne i Badanie Przebiegu Zmienności Funkcji – mój Kurs Video, w którym powoli i na wielu przykładach pokazuję, jak liczyć i stosować pochodne – pierwsza Lekcja gratis!
  2. Wprowadzenie do pochodnych, pochodna jako prędkość (Wykład 1)
  3. Pochodna jako tangens (Wykład 2)
  4. Pochodne jednostronne i nieskończone (Wykład 3)
  5. Badanie istnienia pochodnej w punkcie (Wykład 4)
  6. Wyprowadzanie wzorów na pochodne z definicji
  7. Twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej
  8. Wyprowadzanie własności pochodnych
  9. Wzór na pochodną funkcji złożonej