DODAJ SOBIE SKRZYDEŁ NA SESJI - ZGARNIJ DWUPAK REDBULLA!
Razem z każdym zakupem Kursów studenckich otrzymujesz kod na odbiór darmowych Red Bulli.

blog

Postać (prawie) trygonometryczna liczby zespolonej

Krystian Karczyński

Rozwiązując zadania z liczb zespolonych należy mieć na uwadze, że liczba zespolona w postaci trygonometrycznej wygląda tak:

z=delim{|}{z}{|}(cos{varphi}+isin{varphi})

I tylko tak. Nie mniej, nie więcej.

Należy więc zwrócić uwagę na:

Kiedy liczba zespolona jest, a kiedy nie jest w postaci trygonometrycznej?

 1. Liczba: cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12} JEST liczbą w postaci trygonometrycznej, w której moduł z liczby równy jest 1 (delim{|}{z}{|}=1), bo oczywiście:
  cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12}=1(cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12})
 2. Liczba: cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej, bo przed jednostką urojoną 'i' pomnożoną przez sinus jest minus, a powinien być plus.
  Aby przekształcić tą liczbę do postaci trygonometrycznej, należy skorzystać ze wzorów trygonometrycznych:
  cosx=cos(~-x)
  sinx=-sin(~-x)
  Korzystając z tych wzorów możemy przekształcić:
  cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12}=cos(~-{pi}/12)-delim{[}{~-isin(~-{pi}/12)}{]}=cos(~-{pi}/12)+isin(~-{pi}/12)
  Funkcje sinus i cosinus są 2{pi}-okresowe, zatem ich wartość jest taka sama co 2{pi}. Więcej na ten temat napisałem w: tym poście.
  Mamy więc na koniec:
  cos(~-{pi}/12)+isin(~-{pi}/12)=cos{1{11/12}pi}+isin{1{11/12}pi}
  …a to już JEST liczba w postaci trygonometrycznej.
 3. Liczba: ~-cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej, bo przed jednostką urojoną 'i' pomnożoną przez sinus jest minus, a powinien być plus, oraz przed kosinusem jest minus, a powinien być plus.
  Aby przekształcić tą liczbę zespoloną do postaci trygonometycznej, należy wyłączyć minus przed nawias:
  ~-cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12}=-1(cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12})
  Zamienić na boku liczbę -1 na postać trygonometryczną (to już chyba umiemy…):
  -1=cos{pi}+isin{pi}
  A więc mamy mnożenie dwóch liczb w postaci trygonometrycznej:
  -1(cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12})=(cos{pi}+isin{pi})(cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12})
  A mnoży się liczby w postaci trygonometrycznej mnożąc ich moduły i dodając argumenty (jest na to wzór), mamy więc:
  (cos{pi}+isin{pi})(cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12})=cos{1{1/12}pi}+isin{1{1/12}pi}
  To już zaś JEST liczba w postaci trygonometrycznej.
 4. Liczba: ~-cos{{pi}/12}+isin{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej, bo przed kosinusem jest minus, a powinien być plus.
  Aby przekształcić tą liczbę zespoloną do postaci trygonometycznej, należy wyłączyć minus przed nawias:
  ~-cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12}=-1(cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12})
  Liczbę -1 należy zamienić na postać trygonometryczną (robiliśmy to w punkcie 3), tak samo na postać trygonometryczną należy zamienić liczbę cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12} (robiliśmy to w 2.).
  Otrzymamy:
  -1(cos{{pi}/12}-isin{{pi}/12})=(cos{pi}+isin{pi})(cos{1{11/12}pi}+isin{1{11/12}pi})
  Czyli wykorzystując wzór na mnożenie funkcji trygonometrycznych:
  (cos{pi}+isin{pi})(cos{1{11/12}pi}+isin{1{11/12}pi})=cos{2{11/12}pi}+isin{2{11/12}pi}
  I wykorzystując 2{pi} okresowość funkcji sinus i kosinus:
  cos{2{11/12}pi}+isin{2{11/12}pi}=cos{{11/12}pi}+isin{{11/12}pi}
 5. Liczba: sin{{pi}/12}+icos{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej, bo przed kosinusem jest jednostka urojona 'i' (a nie powinno jej tam być), a przed sinusem nie ma jednostki urojonej 'i'.
  Należy skorzystać ze znanych ze szkoły średniej wzorów trygonometrycznych:
  cosx=sin({pi}/2-x)
  sinx=cos({pi}/2-x)
  Mamy więc:
  sin{{pi}/12}+icos{{pi}/12}=cos({pi}/2-{{pi}/12})+isin({pi}/2-{{pi}/12})=cos{5/12{pi}}+isin{5/12{pi}}
  A to już JEST liczba zespolona w postaci trygonometrycznej.
 6. Liczba: ~-sin{{pi}/12}+icos{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej.
  Należy zamienić sinus z cosinusem tak jak zostało to zrobione w 5., a potem rozwiązać tak jak w 4.
 7. Liczba: sin{{pi}/12}-icos{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej.
  Należy zamienić sinus z cosinusem tak jak zostało to zrobione w 5., a potem rozwiązać tak jak w 2.
 8. Liczba: ~-sin{{pi}/12}-icos{{pi}/12} NIE JEST liczbą zespoloną w postaci trygonometrycznej.
  Należy zamienić sinus z cosinusem tak jak zostało to zrobione w 5., a potem rozwiązać tak jak w 3.

Powodzenia! 🙂

Jedna z wielu opinii o naszych Kursach...

Kurs z pewnością godny polecenia, po obejrzeniu kilku kursów stwierdzam, że zostanę z eTrapezem na dłużej! Wszystko wytłumaczone w sposób prosty, zadania domowe zoptymalizowane w taki sposób, że zaczynamy od zadań podstawowych a kończymy na tych trudniejszych.

Konrad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *