Całki nieoznaczone

Wzoy na całki nieoznaczone

Całki nieoznaczone, jako pewnego rodzaju “odwrotność” pochodnych, stanowią podstawowe narzędzie analizy matematycznej. Umiejętność całkowania jest od pewnego etapu tak samo ważna w naukach ścisłych (nie tylko matematyce), jak umiejętność dodawania i mnożenia.

“Wykłady” o całkach nieoznaczonych

W moich Wykładach przedstawiam teorię związaną z całkami nieoznaczonymi w prosty i bezbolesny sposób.

  1. Kurs Całki Nieoznaczone – mój Kurs Video dla studentów, na którym w praktycznych przykładach, krok po kroku, pokazuję, jak liczyć całki nieoznaczone – pierwsza Lekcja gratis!
  2. Co jest całka nieoznaczona? (Wykład 1 + VIDEO)
  3. Jaki jest związek pomiędzy całką nieoznaczoną, a polem obszaru? (Wykład 2 + VIDEO)