DODAJ SOBIE SKRZYDEŁ NA SESJI - ZGARNIJ DWUPAK REDBULLA!
Razem z każdym zakupem Kursów studenckich otrzymujesz kod na odbiór darmowych Red Bulli.

Całki nieoznaczone

Wzoy na całki nieoznaczone

Całki nieoznaczone, jako pewnego rodzaju „odwrotność” pochodnych, stanowią podstawowe narzędzie analizy matematycznej. Umiejętność całkowania jest od pewnego etapu tak samo ważna w naukach ścisłych (nie tylko matematyce), jak umiejętność dodawania i mnożenia.

„Wykłady” o całkach nieoznaczonych

W moich Wykładach przedstawiam teorię związaną z całkami nieoznaczonymi w prosty i bezbolesny sposób.

  1. Pudełko Kursu Całek NieoznaczonychKurs Całki Nieoznaczone – mój Kurs Video dla studentów, na którym w praktycznych przykładach, krok po kroku, pokazuję, jak liczyć całki nieoznaczone – pierwsza Lekcja gratis!
  2. Co jest całka nieoznaczona? (Wykład 1 + VIDEO)
  3. Jaki jest związek pomiędzy całką nieoznaczoną, a polem obszaru? (Wykład 2 + VIDEO)