Dołącz do ponad 70000 studentów na Akademii eTrapez

Zarejestruj darmowe konto i uzyskaj natychmiastowy dostęp do 17 Lekcji Video.

Poznaj podstawy matematyczne na studiach. Za darmo. We własnym domu.

Zarejestruj darmowe konto na Akademii

Jak bardzo powiązane są zmienne, czyli o współczynniku korelacji liniowej Pearsona

Ekonometria Wykład 5 Temat: Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i jego istotność   Głównym celem ekonometrii jest zbadanie i zmierzenie pewnych powiązań zachodzących w zjawiskach ekonomicznych. Wyjaśnia ona po prostu zachowanie jednej zmiennej, w zależności od zachowania innych zmiennych. Logiczne więc jest, by wybrane do modelu zmienne objaśniające   były jak najbardziej powiązane z objaśnianą .  Nie […]

Prawdziwe dane statystyczne, bez których nie zbudujesz modelu + VIDEO

Ekonometria Wykład 4 Temat: Dane do modelu   Wiesz już dokładnie czym jest model ekonometryczny. Kluczową rolę odgrywają w nim zmienne – objaśniana oraz objaśniające. Zanim jednak zaczniesz cokolwiek budować, musisz mieć odpowiedni materiał. Tym materiałem są dane statystyczne. Na ich podstawie wykonywać będziesz wszelkie potrzebne obliczenia. Zebranie danych statystycznych jest istotnym krokiem w modelowaniu […]

Po co nam składnik losowy w modelu?

Pod koniec poprzedniego Wykładu 2 wspomniałam jeden z powodów, dla których składnik losowy jest ważny w modelu ekonometrycznym. Dzięki jego obecności postać modelu nabiera charakteru stochastycznego, a nie deterministycznego. Domyślam się, że to ostatnie zdanie nie jest do końca jasne. W tym Wykładzie wyjaśnię, o co chodzi.

Model ekonometryczny jako podstawa ekonometrii

W jednym z wcześniejszych artykułów starałam się przedstawić czym jest, oraz czym zajmuje się ekonometria. Jak każda z dziedzin ekonomicznych, czy też matematycznych ma swoje podstawowe narzędzia wykorzystywane do badań zależności ilościowych. Tym praktycznym narzędziem jest właśnie model ekonometryczny. W tym artykule spróbuję to pojęcie rozłożyć na czynniki pierwsze. No to jedziemy.

Model liniowy czy nieliniowy? I do czego nam są potrzebne pochodne cząstkowe oraz elastyczność.

W jednym z moich poprzednich artykułów przedstawiłam kilka przykładów modeli nieliniowych oraz sposoby, jak je sprowadzić do liniowych. Czyli dokonać tzw. linearyzacji. To taka troszkę przeróbka, transformacja za pomocą pewnych metod matematycznych (np działania logarytmowania). Transformacja kojarzy mi się zawsze z „Transformerami” – w sumie oni też przekształcali się w samochody czy inne przedmioty. Może […]

Jak przerobić model nieliniowy na liniowy wykorzystując logarytmy

Jeśli zaczynasz przygody z ekonometrią i poznajesz budowę modeli ekonometrycznych, na pewno spotkałeś się na początku z najłatwiejszą do obliczeń i interpretacji postacią modelu – liniową: lub też w przypadku kilku zmiennych objaśniających: Jednak zależności między zmiennymi ekonomicznymi w rzeczywistości rzadko są ściśle liniowe. Mimo to ekonometria szczególnie często z nich korzysta. Choćby dlatego, że […]