Kategorie Wykładów:

Wykłady: Pochodne

Kategorie Wykładów:
Pochodna z ciasta

Pochodne funkcji służą do badania “szybkości” zmian. Czyli tego, jak szybko, jak gwałtownie, coś się zmienia. Słowo “szybkość” można rozumieć bardzo szeroko – jako mechaniczną prędkość samochodu, skok kursów akcji na giełdzie, itd.

Umiejętność liczenia pochodnych to podstawowa umiejętność każdego człowieka chcącego nauczyć się matematyki na poziomie wyższym niż szkoła średnia. A także matematycznie wyjść poza XVII wiek. A także, rzecz jasna, zaliczyć cokolwiek matematycznego na studiach.

Darmowe lekcje matematyki

Nie za wszystko musisz płacić 🙂 zarejestruj się i otrzymaj dostęp do darmowych lekcji oraz kalkulatorów matematycznych.

Zarejestruj się i skorzystaj z darmowych Lekcji