Całki oznaczone

Kartka z całkami oznaczonymi

Całki oznaczone to sumowanie wartości nieskończenie małych. Można przy ich pomocy obliczać np. pola obszarów nieregularnych i wiele innych fajnych rzeczy.

“Wykłady” o całkach oznaczonych

W moich wykładach przedstawiam powoli i krok po kroku niełatwą teorię związaną z całkami oznaczonymi.

  1. Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek – mój Kurs Video dla studentów, gdzie pokazuję krok po kroku, jak liczyć i stosować całki oznaczone – pierwsza Lekcja gratis!
  2. Definicja całki oznaczonej (Wykład 1 + VIDEO)
  3. Obliczanie całki oznaczonej z definicji (Wykład 2)
  4. Sumy Darboux – Pomocne Sumy Całkowe (Wykład 3)