Badanie funkcji

Powstający wykres funkcji

Umiesz już liczyć granice i pochodne – czas na zrobienie z nich użytku. Wszelkie zjawiska, w których jedna rzecz zmienia się wraz z inną, można opisać funkcją, a tą narysować na wykresie.

Wykres ten możemy przeanalizować bardzo ściśle, a tym samym bardzo precyzyjnie opisywać te zjawiska.

“Wykłady” z badania przebiegu zmienności funkcji

W moich dłuższych artykułach na blogu przedstawiam prostym językiem teoretyczne zagadnienia związane z asymptotami i ekstremami funkcji.

  1. Kurs Pochodne i Badanie Przebiegu Zmienności Funkcji – mój kurs video dla studentów, w którym krok po kroku pokazuję, jak obliczać dziedzinę funkcji, asymptoty, monotoniczność, ekstrema, wklęsłość, wypukłość, punkty przegięcia, rysować wykres… – pierwsza Lekcja gratis!
  2. Co to są asymptoty pionowe i poziome? (Wykład 1)
  3. Co to są asymptoty ukośne? (Wykład 2)
  4. Wyznaczanie asymptot ukośnych w funkcjach wymiernych bez liczenia granic (Wykład 3) 
  5. Sławne asymptoty funkcji (Wykład 4)
  6. Czym są ekstrema funkcji? (Wykład 5)
  7. Twierdzenie Fermata (warunek konieczny istnienia ekstremum) (Wykład 6)
  8. Warunek dostateczny istnienia ekstremum (Wykład 7)
  9. Ekstrema funkcji liczone pochodnymi większych rzędów (Wykład 8 )