Kurs Równań Rózniczkowych już dostępny w sprzedaży (promocja)!

Miło mi powiadomić o pojawieniu się w sprzedaży mojego nowego Kursu

Kurs Równań RóżniczkowychKurs Równań Różniczkowych podzielony jest na 7 lekcji. Kurs zawiera łącznie około prawie 9 godzin nagrań video, na których tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania z równań różniczkowych (szczegółowy zakres materiału poniżej).

Do nagrań dołączonych jest 67 pytań testowych sprawdzających wiedzę, kilkaset  przykładów do rozwiązania, a także wzory i schematy potrzebne do rozwiązywania równań różniczkowych, przygotowane do wydrukowania.

Kod promocyjny

Dla czytelników mojego bloga przygotowałem małą promocję. Wystarczy, że do 21 sierpnia 2011 wpiszecie kod promocyjny:

SIERPIEŃ2011

…na stronie z formularzem zamówienia, a otrzymacie 10% zniżki na zakup tego Kursu.

 

Przejdź na stronę zakupu Kursu

 

Zawartość Kursu

W Kursie Równań Różniczkowych dzielę się wiedzą zgromadzoną przez 8 lat intensywnego nauczania równań różniczkowych studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • co właściwie i konkretnie trzeba zrobić, żeby rozdzielić zmienne w równaniach o zmiennych rozdzielonych
  • na co trzeba bardzo uważać przy podstawieniach sprowadzających do równania o zmiennych rozdzielonych
  • jaki jest prosty schemat metody uzmienniania stałej
  • dlaczego wyznaczanie rozwiązania szczególnego z warunków początkowych to tylko mały dodatek do całego zadania
  • dlaczego w równaniach różniczkowych C dodać C daje C 🙂
  • jak nie pomylić równania z rozwiązaniem i jak zrobić sprawdzenie

…a także wiele, wiele innych sprawdzonych przez wiele lat kruczków i sztuczek, które oprócz solidnej, prawie 9 godzinnej dawki wiedzy spowodują, że zadziwisz być możę nawet sam siebie na egzaminie z równań rózniczkowych!

Fragment Kursu

Spójrz, jak łatwa i przyjemna może być nauka z tym Kursem…

Spis treści

Na KURS RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH składa się następujący materiał:

– tabelka podstawowych wartości funkcji trygonometrycznych
– wzory na pochodne
– wzory na całki nieoznaczone
– typy równań różniczkowych I rzędu
– typy równań różniczkowych II rzędu
– tablice transformat Laplace’a

Lekcja 1: Równania o zmiennych rozdzielonych.

– wprowadzenie pojęć równania różniczkowego I rzędu, rozwiązania (całki) równania, rozwiązania ogólnego i szczególnego
– wprowadzenie metody rozdzielania zmiennych
– 6 przykładów na równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych (w tym przykłady z warunkami początkowymi)
– przykład na zastosowanie równania różniczkowego w fizyce

Lekcja 2: Równania różniczkowe sprowadzalne do zmiennych rozdzielonych przez podstawienie.

– równania typu y’=f(ax+by+c) – podstawienie i sposób postępowania
– 4 przykłady na równania typu y’=f(ax+by+c)
– równania typu y’=f(y/x) (jednorodne względem y i x) – podstawienie i sposób postępowania
– 2 przykłady na równania typu y’=f(y/x)
– 4 sposoby sprowadzenia równania do równania typu y’=f(y/x)
– trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych – omówienie dwóch przypadków
– 2 przykłady na trzeci typ równań sprowadzalnych do zmiennych rozdzielonych

Lekcja 3: Równania liniowe I-go rzędu

– schemat rozwiązywania równań liniowych I-go rzędu – metoda uzmienniania stałej
– 6 przykładów na równania liniowe I-go rzędu

Lekcja 4: Niektóre równania nieliniowe rzędu pierwszego. Równanie różniczkowe rodziny linii.

– równanie różniczkowe Bernoulliego – podstawienie i sposób rozwiązywania
– 3 przykłady na równanie różniczkowe Bernoulliego
– równanie różniczkowe Riccatiego – podstawienie i sposób rozwiązywania
– 1 przykład na równanie różniczkowe Riccatiego
– równanie różniczkowe Clairauta – sposób rozwiązywania
– 2 przykłady na równanie różniczkowe Clairauta
– równanie różniczkowe zupełne – metoda rozpoznawania
– 2 przykłady na równanie różniczkowe zupełne
– metoda sprowadzania równania do równania różniczkowego zupełnego (czynnik całkujący), 2 typy czynników całkujących
– 2 przykłady na czynnik całkujący
– wprowadzenie pojęcia równania rodziny linii i równania różniczkowego rodziny linii
– 1 przykład na wyznaczanie równania różniczkowego rodziny linii
– wprowadzenie pojęcia trajektorii ortogonalnych rodziny linii
– 1 przykład na wyznaczanie równania rodziny krzywych ortogonalnych

Lekcja 5: Równania różniczkowe II rzędu: Liniowe o stałych współczynnikach, sprowadzalne do równań I-go rzędu.

– rozpoznawanie równań różniczkowych liniowych II rzędu, wprowadzenie do metody przewidywań, sposób rozwiązywania równania jednorodnego i wyznaczania rozwiązania przewidywanego
– 12 przykładów na metodę przewidywań
– metoda uzmienniania stałych
– 2 przykłady na metodę uzmienniania stałych
– 3 przykłady na sprowadzenie równania II rzędu do równania I rzędu

Lekcja 6: Układy dwóch równań różniczkowych rzędu pierwszego

– 5 przykładów na układy dwóch równań różniczkowych rzędu pierwszego

Lekcja 7: Transformata Laplace’a

– wprowadzenie do transformaty Laplace’a
– tablica transformat Laplace’a
– własności transformaty Laplace’a
– 4 przykłady na zastosowanie transformaty Laplace’a do rozwiązywania równań różniczkowych różnych rzędów
Do każdej Lekcji (prezentacji) dołączone jest Zadanie Domowe wraz z Odpowiedziami (w formacie PDF), składające się z części testowej i zadań, oraz potrzebne do niej wzory i schematy.

Wejdź na stronę zakupu Kursu

Paczka wszystkich Kursów eTrapez

139 zł

Zobacz więcej