Całki oznaczone przez podstawienie – zmiana granic całkowania

int{2}{5}{{2x}/{x^2-3}dx}

Powyższą całkę oznaczoną należy rozwiązać przez podstawienie x^2-3=t i tu się wszyscy zgadzamy. Co jednak z granicami całkowania?

Granice całkowania w całkowaniu przez podstawienie w całce oznaczonej

Czy można zapisać:

?

Oczywiście nie. Problem z granicami całkowania. W całce oznaczonej po lewej dotyczą się one zmiennej x, a po prawej zmiennej t, powinny więc także ulec zmianie razem ze zmienną.

Jednym wyjściem (zalecam je w swoim Kursie) jest kompletne ominięcie problemu, poprzez rozwiązanie całki nieoznaczonej (bez granic całkowania) na boczku i później wstawienie do wyniku (ze zmienną x) granic całkowania 5 i 2.

Drugim wyjściem jest stawienie czoła problemowi w otwartej walce i zamiana granic całkowania zgodnie z podstawieniem. Skoro granice w zmiennej x wynoszą: 2 i 5, po podstawieniu: t=x^2-3 wyniosą one w zmiennej t odpowiednio: 1 i 22, a wyniki te uzyskałem podstawiając 2 i 5 za x-sa do podstawienia t=x^2-3. Prawidłowym przejściem więc było by:

Podstawienie ze zmianą granic całkowania

Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek

Dołącz do tysięcy studentów, którzy skorzystali z mojego Kursu Video...

  • 6 Lekcji
  • 400 minut nagrań video
  • 60 pytań testowych i 100 przykładów do zadań domowych
  • materiały bonusowe: video (o liczeniu całek oznaczonych i niewłaściwych w WolframAlpha) i artykuły
  • cena: 39 zł
Zobacz więcej